Uşak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

Bölümümüz, Üniversitemizde ilk olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi adıyla kurulan, sonrasında adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilen fakültemizin bünyesinde, eğitim ve öğretim hayatına 2013’de başlayan dört bölümünden biridir. Tarla Bitkileri bölümümüz, alanında uzman bölüm öğretim üyelerimiz ve fakültemizdeki diğer bölüm öğretim üyelerimizin de desteğiyle kaliteli bir tarım eğitimini vermeyi amaç edinmiştir. Hedefimiz çağın ve ülkemiz tarımının ihtiyaçlarına cevap verebilen,  özgüvenli, mesleki açıdan iyi yetişmiş ziraat mühendislerini yetiştirmektedir.  

Bölümümüzde “Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller”, “Endüstri Bitkileri”, Çayır Mera ve Yem Bitkileri” Anabilim Dallarında tam zamanlı olarak görev yapan 1 adet Profesör, 2 adet Doçent ve 1 adet Dr. Öğr. Üyesi öğretim üyemiz bulunmaktadır. Türkiye’de tarla tarımı kapsamında üretimi yapılan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahına yönelik temel bölüm derslerimiz başta olmak üzere,  temel bilimler, temel mühendislik bilimleri, sosyo-kültürel dersler, fakültemizin diğer bölümlerinden alınan genel ziraat mühendisliği dersleri ve seçmeli dersleri içeren program ders müfredatımız bulunmaktadır. Bölümümüz 2013 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. İlk mezunlarını ise 2017 yılında vermiştir.  

Kurulduğundan beri öğretim üyelerimizin yürüttükleri çeşitli projelerle, başta Uşak ilimizin tarımı olmak üzere, ülkemiz tarımına da çeşitli katkıları olmuştur. Bu çalışmalarımız her geçen gün artmaktadır.  Öğretim üyelerimizin çeşitli alanlarda yayınladıkları çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma, derleme makaleleri, kitap bölümü ve kitap yazarlıkları, kongre, sempozyum, çalıştay ve konferans bildirileri bulunmaktadır.