Uşak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü

Program Adı  Tarla Bitkileri Bölümü

 

Program Türü  Lisans
Program Süresi  4 yıl (Azami 7 yıl)

 

Öğrenim Türü  Örgün öğrenim

 

Puan Türü  Sayısal
Öğrenim Dili  Türkçe
Kontenjan  26 (2021)

 

Hazırlık Durumu  Yok
Staj Durumu  1 adet zorunlu staj (Toplam 30 iş günü) 

 

Taban Puanı   2021 yılı bölüm taban puanı:241,05402

 

En Düşük Başarı Sıralaması  2021 yılı bölüm taban sıralaması: 471156

 

Programa Kabul Koşulları  Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

 

Programa Özel Koşullar  Özel koşul bulunmamaktadır.

 

Burs Olanakları  Aşağıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla her yıl için yıllık olarak düzenlenmekle birlikte aylık 800 TL (12 ay boyunca (2020 verisi))“YÖK Destek Bursu” verilmektedir.

 

 

 

 

 

Şartlar;

a) T.C. vatandaşı olmak.

 b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına (Örn. Tarla Bitkileri Bölümü)  ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

 d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Programa Özel Materyal Bilgileri  Yok
Program Kazanımları  Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektöründe tarla bitkileri problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.

Lisans programı Ziraat Mühendisliği temelini oluşturacak biyoloji, fizyoloji, ekoloji, toprak, yetiştirme teknikleri, tarla deneme teknikleri; Tahıllar-Baklagiller, Endüstri bitkileri, Çayır Mera Yem bitkileri gruplarında yer alan Tarla bitkilerinin yetiştirme tekniği, üretimi ve ıslahına yönelik derslerden oluşmaktadır.

Mezuniyet Koşulları  Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 3. yılın yaz dönemlerinde 30 iş günü stajını tamamlaması gerekmektedir.

 

Yerleşke Bilgileri  Bölümümüz  1 Eylül yerleşkesinde, İzmir Yolu 8.km. 64200 Merkez/UŞAK, konumunda bulunan Ziraat  Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.

 

Çift Anadal Durumu  Programımızda çift anadal programı çalışmaları devam etmektedir.

 

Yan Dal Durumu  Yan Dal Çalışmamız Bulunmamaktadır